Osteopatia

Osteopatia jest sposobem diagnozowania i leczenia z wykorzystaniem badania manualnego. Osteopata postrzega ciało jako zintegrowaną całość i korzysta z głębokiego zrozumienia anatomii i zależności między poszczególnymi elementami organizmu oraz wiedzy o ich wzajemnym oddziaływaniu na siebie.

Podczas wizyty osteopata koncentruje się przede wszystkim na odnalezieniu pierwotnej przyczyny obecnych dolegliwości (możliwe, że bardzo odsunietej w czasie), mogą to być np. konsekwencje wcześniej przebytych urazów, operacji, chorób, powikłań okołoporodowych, ale też nieprawidłowej higieny życia i pracy czy stresu.

Celem osteopatii jest przywrócenie harmonii i równowagi w organizmie, aby wspierać jego zdolność do samoleczenia.


Ciesz się życiem bez bólu