PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

PNF (proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu) to metoda posiadająca własną filozofię przyjazną pacjentowi.

Praca w tej metodzie jest bezbolesna i wykorzystuje rezerwy tkwiące w organizmie. Głównym założeniem terapii jest wykorzystanie silnych i zdrowych regionów ciała do przywrócenia do przywrócenia prawidłowej funkcji ruchowej utraconej w wyniku choroby lub kontuzji.

Praca w tej koncepcji polega na analizowaniu chorego w sposób całościowy – opiera się ona na budowie anatomicznej i pracy funkcjonalnej człowieka, wykorzystuje naturalne ruchy, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do codziennej aktywności życiowej.

W tej metodzie pacjent jest partnerem fizjoterapeuty i to on określa zakres ruchu i granice działania. Zgodnie z występującym problemem w terapii wykorzystywane są techniki uczące, przywracające ruch i koordynację, stabilizujące, mobilizujące, rozluźniające, a także przeciwbólowe.

PNF jest dedykowana pacjentom z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi, przy chorobach nerwowo-mięśniowych, w terapii bólu i reedukacji chodu.


Ciesz się życiem bez bólu