Terapia manualna metodą McKenzie

Stosowana jest do diagnozowania i leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa i narządów ruchu. Jest metodą o wysokiej skuteczności, gdyż skupia się na wyeliminowaniu przyczyn bólu i zapobieganiu ich nawrotom.

W terapii tej stosowany jest pogłębiony wywiad z pacjentem oparty o specjalnie przygotowane formularze i badanie polegające na wnikliwej obserwacji reakcji bólowych pacjenta oraz zakresu ruchomości kręgosłupa na zadany w ściśle określonym kierunku ruch. Efektem badań jest znalezienie dokładnego miejsca powodującego ból oraz dobranie odpowiednich ćwiczeń (wykonywanie odpowiednich ruchów w odpowiednim kierunku), które wykonywane w domu będą powodowały szybką poprawę stanu zdrowia pacjenta.

W metodzie McKenziego stosuje się tzw. „bezpieczną progresję”  siły terapeutycznej. Fizjoterapeuta wprowadza stopniowo indywidualnie dobrany ruch wykonywany siłami samego pacjenta, techniki delikatnego docisku, poprzez mobilizacje, aż po manipulacje. Za każdym razem terapeuta obserwuje reakcje pacjenta na zastosowaną technikę. Jeżeli ból się zwiększa, już w początkowym etapie istnieje możliwość bezpiecznego odstąpienia od wykonywania niektórych technik terapii. Szeroka gama stosowanej terapii mechanicznej dobrana jest dla każdego pacjenta indywidualnie i zgodnie z występującym zespołem bólowym.

Celem terapii metodą McKenziego jest nie tylko wyleczenie, ale także edukowanie pacjenta. Terapeuta bardzo dokładnie opisuje mechanizm występujących dolegliwości, jego przyczyny, a także, co jest niezwykle istotne, sposób prawidłowego wykonywania codziennych czynności, aby zmniejszyć ryzyko nawrotów bólu czy kontuzji  przyszłości.


Ciesz się życiem bez bólu