Zoga jest metoda terapeutyczną bazującą na asanach jogi w połączeniu z zasadami Integracji Strukturalnej. Każda dysfunkcja ciała rozpoczyna się od braku harmonii i nieprawidłowego ustawienia jednego segmentu względem drugiego. W takiej sytuacji dochodzi do zaburzeń segmentarnego ruchu, przeciążeń, zwłóknień, sklejeń i ograniczonego ślizgu struktur sąsiadujących między sobą.

Celem terapii jest przywrócenie swobody ruchu i jakościowej postawy ciała w każdej płaszczyźnie. W trakcie terapii wykonuje się pracę manualną nad zaburzoną strukturą, a kolejno nad mobilnością z wykorzystaniem treningu ruchowego. Metoda ta ma na celu stworzenie trwałego, nowego wzorca ruchowego, dzięki któremu mamy zdolności do zachowania elastycznego i zdrowego ciała, które da nam możliwość życia w świetnej kondycji jak najdłużej.


Ciesz się życiem bez bólu